Home Dự báo thời tiết Dự báo tuần
Danh mục bản tin

Dự tính điều kiện thời tiết đến 20/9 khu vực Điện Bàn


Nhiệt độ có xu hướng giảm đến ngày 14/09 với nhiệt độ thấp nhất là 24.8oC, sau đó tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 oC, đến ngày 19/09 nhiệt độ có xu hướng giảm. Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng tăng đến ngày 14/09, cao nhất khoảng 77% sau đó giảm dần thấp nhất vào ngày 18/09 khoảng 70% và sau đó có xu hướng tăng. Từ ngày 10/09 đến ngày 20/09 có khả năng có mưa nhưng không đáng kể, tổng lượng mưa khoảng 2mm. Gió chủ yếu là gió nhẹ, hướng gió có xu hướng chuyển từ hướng Đông sang hướng Đông Đông Bắc.

Chi tiết :DIENBAN2009111058

Dự tính điều kiện thời tiết đến 10/9 khu vực Điện Bàn


Nhiệt độ có xu hướng giảm đến ngày 02/09 với nhiệt độ thấp nhất là 24.3oC, sau đó tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 34 đến 36oC. Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng tăng đến ngày 04/09, cao nhất khoảng 76% sau đó giảm dần thấp nhất vào ngày 06/09 khoảng 69% và sau đó có xu hướng tăng. Từ ngày 01/09 đến ngày 10/09 có khả năng có mưa, tổng lượng mưa khoảng 23mm. Gió chủ yếu là gió nhẹ, hướng gió có xu hướng chuyển từ hướng Bắc Đông Bắc sang hướng Đông Bắc. Qua theo dõi diễn biến tình hình mặn, mức độ thay đổi trong ngày trong giai đoạn này rất lớn, có thể từ tiêu chuẩn nước ngọt sang mặn. Do vậy cần liên tục theo dõi diễn biến mặn để có biện pháp ứng phó kịp thời

Chi tiết :DIENBAN2008311033

Dự tính điều kiện thời tiết đến 31/8 khu vực Điện Bàn


Nhiệt độ khu vực Điện Bàn có xu hướng giảm trong ngày 20/08 với nhiệt độ thấp nhất là 24.4oC sau đó nhiệt độ tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32.2 đến 35.3oC.  Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng giảm đến ngày 26/08, thấp nhất khoảng 50%. Từ ngày 28/08, độ ẩm không khí có xu hướng tăng

Chi tiết :DIENBAN2008271328

Dự tính điều kiện thời tiết đến 20/8 khu vực Điện Bàn


Trong tuần tới, nhiệt độ có xu hướng giảm đến ngày 14/08 với nhiệt độ thấp nhất là 25.6oC, sau đó tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31 đến 33oC. Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng tăng đến ngày 14/08, cao nhất khoảng 80% sau đó giảm dần và đến ngày 20/08 có xu hướng tăng.

Chi tiết :DIENBAN2008120043

Dự tính điều kiện thời tiết đến 11/8 khu vực Điện Bàn


Khu vực Điện Bàn, điều kiện thời tiết trong tuần tới, về nhiệt độ có xu hướng giảm đến ngày 03/08 với nhiệt độ thấp nhất là 25 oC, sau đó tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng 32 đến 33 oC. Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng tăng đến ngày 03/08, cao nhất khoảng 80% sau đo giảm

Chi tiết :DIENBAN2008112303

Chọn bản tin bên cạnh