Trang chủ Liên hệ
THỜI TIẾT 3 NGÀY TỚI

THĂNG BÌNH
ĐIỆN BÀN
THÔNG TIN KHUYẾN NÔNG

Dự tính điều kiện thời tiết đến 11/8/2020 khu vực Điện Bàn

Nhiệt độ có xu hướng giảm đến ngày 03/08 với nhiệt độ thấp nhất là 25 oC, sau đó tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng 32 đến 33 oC Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng tăng đến ngày 03/08, cao nhất khoảng 80% sau đo giảm Từ ngày 31/07 đến ngày 09/08 có khả năng có mưa, tổng lượng mưa khoảng 50mm Gió chủ yếu là gió nhẹ, hướng gió có xu hướng chuyển từ hướng Đông Bắc sang hướng Đông Ngày 26,27 độ mặn cao nhất tại Câu Lâu đạt đến 48 ppm. Hiện tại, ngày 28/07 độ mặn cao nh

DB_2007281049: chi tiết...>

Bản tin khuyến nông đến 10/9 -Thăng Bình

Trên cây lúa: Lúa đang giai chín thu hoạch, từ nay đến cuối tuần, một số ngày có thể có mưa (mưa chủ yếu vào trưa và chiều tối), để hạn chế thất thu năng suất, rủi ro do thời tiết gây ra tranh thủ thời tiết nắng ráo bà con tập trung thu hoạch sớm, nhanh gọn khi lúa vừa chín sinh lý với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để an toàn trước mùa mưa lũ.
Đối với cây Mè: Đã thu hoạch xong.

TB1909071403: chi tiết...>

Dự tính điều kiện thời tiết đến 10/9

Từ nay đến cuối tuần, các nơi đều có mưa, thời gian mưa chủ yếu vào trưa và chiều tối; tổng lượng mưa khu vực điện bàn khoảng 20mm trong khi đó khu vực Thăng Bình khoảng 15mm.
Giai đoạn chiều, thời tiết có khả năng âm u (từ 14 giờ trở đi)
Độ ẩm không khí tiếp tục duy trì ở mức cao vào ban đêm xong giảm vào ban ngày
Nền nhiệt tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao trong đó cao nhất ban ngày có thể đạt 35oC vào cuối tuần; hướng gió thịnh hành trong ngày chủ yếu là bắc và đông bắc.

QNA1909060833: chi tiết...>

DỰ BÁO CHI TIẾT TUẦN
Địa điểm Yếu tố 26/ 01/ 2021
02h
26/ 01/ 2021
03h
26/ 01/ 2021
04h
26/ 01/ 2021
05h
26/ 01/ 2021
06h
26/ 01/ 2021
07h
26/ 01/ 2021
08h
26/ 01/ 2021
09h
26/ 01/ 2021
10h
26/ 01/ 2021
11h
26/ 01/ 2021
12h
26/ 01/ 2021
13h
26/ 01/ 2021
16h
26/ 01/ 2021
19h
26/ 01/ 2021
22h
27/ 01/ 2021
01h
27/ 01/ 2021
04h
27/ 01/ 2021
07h
27/ 01/ 2021
10h
27/ 01/ 2021
13h
27/ 01/ 2021
16h
27/ 01/ 2021
19h
27/ 01/ 2021
22h
28/ 01/ 2021
01h
28/ 01/ 2021
04h
28/ 01/ 2021
07h
28/ 01/ 2021
10h
28/ 01/ 2021
13h
28/ 01/ 2021
16h
28/ 01/ 2021
19h
28/ 01/ 2021
22h
29/ 01/ 2021
01h
29/ 01/ 2021
04h
29/ 01/ 2021
07h
29/ 01/ 2021
10h
29/ 01/ 2021
13h
29/ 01/ 2021
16h
29/ 01/ 2021
19h
29/ 01/ 2021
22h
30/ 01/ 2021
01h
30/ 01/ 2021
04h
30/ 01/ 2021
07h
30/ 01/ 2021
10h
30/ 01/ 2021
13h
30/ 01/ 2021
16h
30/ 01/ 2021
19h
30/ 01/ 2021
22h
31/ 01/ 2021
01h
31/ 01/ 2021
04h
31/ 01/ 2021
07h
31/ 01/ 2021
10h
31/ 01/ 2021
13h
31/ 01/ 2021
16h
31/ 01/ 2021
19h
31/ 01/ 2021
22h
01/ 02/ 2021
01h
01/ 02/ 2021
04h
01/ 02/ 2021
07h
01/ 02/ 2021
10h
01/ 02/ 2021
13h
01/ 02/ 2021
16h
01/ 02/ 2021
19h
01/ 02/ 2021
22h
02/ 02/ 2021
01h
Thăng Bình Nhiệt độ (oC) 22 22 18.6 21.9 21.9 19.2 23.8 25.4 23.7 27.1 27 24.8 23.2 21.4 21.4 21.3 21.2 21.2 22 22.4 22.2 21.5 21.4 21.3 20.9 21.5 22.6 23.2 22.8 21.3 21.1 20.7 20.1 20.5 21.6 21.8 21.2 20 19.7 19.6 19.1 19.7 21.8 22.3 21.6 20.1 19.9 19.6 19.2 19.9 22.2 22.8 22 19.7 19.4 19.1 18.2 19 21.3 22 21.7 19.9 19.6 19.3
Lượng mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3 1.5 2.4 7 8.8 5.8 2.6 1.5 0 0.9 1.2 1.1 1.3 1.4 1 1.4 1.5 1.7 1.8 2 1.8 1.2 1 1 1.2 1.2 1.5 1.3 1.4 1.1 1.2 1.4 1.3 1.4 1.1 1.3 0 0 0.9 1.1 0 0.9 0 1.7 0 1.7 2.5 1.2 1.6
Độ ẩm (%) 94 94 94 93 92 91 84 77 77 71 71 76 86 94 95 95 95 96 94 92 92 95 95 96 96 95 90 84 88 91 91 90 89 88 85 83 84 87 89 90 91 91 85 81 86 92 92 93 93 92 84 78 83 89 90 91 91 91 86 81 86 91 92 94
Thời tiết
Điện Bàn Nhiệt độ (oC) 20.3 20.1 19.9 19.6 19.5 19.2 22 23.7 23.2 25.6 25.7 25.7 25.6 24.3 23.3 22.4 21.8 21.4 23.3 24.5 24.4 23.6 22.9 22.3 21.9 21.7 23.6 24.8 24.7 23.4 22.4 21.6 20.9 20.6 22.6 23.9 23.7 22.5 21.4 20.6 20 19.7 22.2 23.9 23.7 22.6 21.6 20.8 20.2 19.9 22.6 24.4 24.2 22.5 21.1 20 19.2 18.7 22.2 24.3 24.1 22.7 21.4 20.4
Lượng mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.1 1.2 1.2 1.9 3.4 1.8 0 0 0 0 1 1.3 1.3 1 1.2 1.5 1.2 1.4 1.7 1.8 1.4 1.1 0 1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.2 1 1.2 1.7 1.6 1.5 1.4 1.7 0 0 1.4 0 0 0 0 1.1 1.3 1.4 2.3 1.2 1.2
Độ ẩm (%) 92 92 93 91 90 90 84 79 79 74 75 82 88 93 94 94 94 94 92 91 92 94 95 95 94 93 91 87 88 90 89 89 88 88 85 83 84 86 88 89 89 90 86 83 87 91 91 92 92 91 85 80 84 92 93 93 93 94 87 81 87 93 94 95
Thời tiết