Home Liên hệ
THỜI TIẾT 3 NGÀY TỚI

THĂNG BÌNH
ĐIỆN BÀN
THÔNG TIN KHUYẾN NÔNG

QNA1908211925: Dự tính điều kiện thời tiết đến 31/8

Từ nay đến cuối tuần, cả hai khu vực Thăng Bình và Điện Bàn liên tục có mưa, chủ yếu là mưa gián đoạn (về chiều và tối, sáng cơ bản trời có nắng), trong đó ngày 24, 25 có khả năng mưa to.
Nhiệt độ cơ bản ổn định, có xu thế giảm. Đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất khoảng 30oC, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25oC.
Độ ẩm không khí tăng mạnh, đạt trên 90%; gió chủ yếu là gió nhẹ.

Quay lại

DỰ BÁO CHI TIẾT TUẦN
Unable to connect to database.