Home Liên hệ
THỜI TIẾT 3 NGÀY TỚI

THĂNG BÌNH
ĐIỆN BÀN
THÔNG TIN KHUYẾN NÔNG

Db1908221522: Bản tin khuyến nông đến 31/8 -Điện Bàn

1.Đối với Cây ngô thuộc dự án: Hiện nay Ngô đã thu hoạch.
2.Đối với cây màu nói chung: Hiện nay trên đồng chủ yếu là cây ngô, chín sáp đến thu hoạch, với điều kiện nhiệt độ có xu hướng giảm, từ đây đến cuối tháng có nhiều ngày mưa. Điều kiện thời tiết như trên đối với ngô trong giai đoạn chín sáp bà con dừng tưới nước để chờ mưa, đối với diện tích đến thời điểm thu hoạch tranh thủ thời tiết không mưa bà con thu hoạch không nên để ngô ngoài đồng.
3. Đối với cây lúa thuộc dự án cũng như đại trà: Hiện nay lúa đang ở giai đoạn vào chắc một số diện tích chuẩn bị thu hoạch. Với điều kiện thời tiết liên tục có mưa bổ sung lượng nước cho những diện tích đang vào chắc nhưng bất lợi cho những diện tích chuẩn bị thu hoạch. Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp khuyến cáo như sau: Đối với diện tích đang vào chắc bà con lưu ý với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẻ tạo điều kiện cho rầy nâu rầy lưng trắng và bệnh khô vằn phát sinh gây hại đề nghị bà con thường xuyên điều tra đồng ruộng phát hiện rầy trung bình 2 con/dảnh lúa (khoảng 1000con/m2) trở lên thì dùng thuốc đặc hiệu như: Meretox 10WP, Victory 585EC, Map Judo 25 WP, chess 50WG điều trị, đối với bệnh khô vằn tỷ lệ 10-15% số dảnh mới tiến hành phòng trừ, dùng các loại thuốc như: Anvil 5SC, Validacin 3L,5L, Amistatop 325 SC phòng trừ. Đối với diện tích chuẩn bị thu hoạch bà con theo dõi thời tiết để chọn thời điểm không mưa để thu hoạch.

Quay lại

DỰ BÁO CHI TIẾT TUẦN
Unable to connect to database.