Home Liên hệ
THỜI TIẾT 3 NGÀY TỚI

THĂNG BÌNH
ĐIỆN BÀN
THÔNG TIN KHUYẾN NÔNG

DB_2007281049: Dự tính điều kiện thời tiết đến 11/8/2020 khu vực Điện Bàn

Nhiệt độ có xu hướng giảm đến ngày 03/08 với nhiệt độ thấp nhất là 25 oC, sau đó tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng 32 đến 33 oC Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng tăng đến ngày 03/08, cao nhất khoảng 80% sau đo giảm Từ ngày 31/07 đến ngày 09/08 có khả năng có mưa, tổng lượng mưa khoảng 50mm Gió chủ yếu là gió nhẹ, hướng gió có xu hướng chuyển từ hướng Đông Bắc sang hướng Đông Ngày 26,27 độ mặn cao nhất tại Câu Lâu đạt đến 48 ppm. Hiện tại, ngày 28/07 độ mặn cao nhất đến 44 ppm tại thời điểm 5 giờ

Quay lại

DỰ BÁO CHI TIẾT TUẦN
Unable to connect to database.