Trang chủ Liên hệ
Các đơn vị thực hiện dự án

Tổ chức CRS

 • Địa chỉ: 301 – 303, E3, khu ngoại giao đoàn Trung Tự, 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
 • ĐT: 84-4-3773-8300 (số máy lẻ 138 hoặc 132)
 • website: www.crs.org

 • Trung tâm HYMETEC

 • Địa chỉ: Tòa nhà điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn
 • 901-916, Số 8, Pháo Đài Láng, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 • ĐT:84-024-3267-3199 (số máy lẻ 912)

 • Ban quản lý dự án huyện Thăng Bình

 • 282, Tiểu La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
 • ĐT: 84-51-3874-414

 • Ban quản lý dự án thị xã Điện Bàn

 • 22, Hoàng Diệu, Vĩnh Điện, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • ĐT: 84-51-375-8031

 • Góp ý/ trao đổi
  Họ và tên :

  Điện thoại : Email :

  Địa chỉ :

  Tiêu đề :

  Nội dung:

  Date/Time: