Trang chủ Liên hệ
THỜI TIẾT 3 NGÀY TỚI

THĂNG BÌNH
ĐIỆN BÀN
THÔNG TIN KHUYẾN NÔNG

Dự tính điều kiện thời tiết đến 11/8/2020 khu vực Điện Bàn

Nhiệt độ có xu hướng giảm đến ngày 03/08 với nhiệt độ thấp nhất là 25 oC, sau đó tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng 32 đến 33 oC Độ ẩm không khí trung bình có xu hướng tăng đến ngày 03/08, cao nhất khoảng 80% sau đo giảm Từ ngày 31/07 đến ngày 09/08 có khả năng có mưa, tổng lượng mưa khoảng 50mm Gió chủ yếu là gió nhẹ, hướng gió có xu hướng chuyển từ hướng Đông Bắc sang hướng Đông Ngày 26,27 độ mặn cao nhất tại Câu Lâu đạt đến 48 ppm. Hiện tại, ngày 28/07 độ mặn cao nh

DB_2007281049: chi tiết...>

Bản tin khuyến nông đến 10/9 -Thăng Bình

Trên cây lúa: Lúa đang giai chín thu hoạch, từ nay đến cuối tuần, một số ngày có thể có mưa (mưa chủ yếu vào trưa và chiều tối), để hạn chế thất thu năng suất, rủi ro do thời tiết gây ra tranh thủ thời tiết nắng ráo bà con tập trung thu hoạch sớm, nhanh gọn khi lúa vừa chín sinh lý với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để an toàn trước mùa mưa lũ.
Đối với cây Mè: Đã thu hoạch xong.

TB1909071403: chi tiết...>

Dự tính điều kiện thời tiết đến 10/9

Từ nay đến cuối tuần, các nơi đều có mưa, thời gian mưa chủ yếu vào trưa và chiều tối; tổng lượng mưa khu vực điện bàn khoảng 20mm trong khi đó khu vực Thăng Bình khoảng 15mm.
Giai đoạn chiều, thời tiết có khả năng âm u (từ 14 giờ trở đi)
Độ ẩm không khí tiếp tục duy trì ở mức cao vào ban đêm xong giảm vào ban ngày
Nền nhiệt tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao trong đó cao nhất ban ngày có thể đạt 35oC vào cuối tuần; hướng gió thịnh hành trong ngày chủ yếu là bắc và đông bắc.

QNA1909060833: chi tiết...>

DỰ BÁO CHI TIẾT TUẦN
Địa điểm Yếu tố 06/ 08/ 2021
07h
06/ 08/ 2021
08h
06/ 08/ 2021
09h
06/ 08/ 2021
10h
06/ 08/ 2021
11h
06/ 08/ 2021
12h
06/ 08/ 2021
13h
06/ 08/ 2021
16h
06/ 08/ 2021
19h
06/ 08/ 2021
22h
07/ 08/ 2021
01h
07/ 08/ 2021
04h
07/ 08/ 2021
07h
07/ 08/ 2021
10h
07/ 08/ 2021
13h
07/ 08/ 2021
16h
07/ 08/ 2021
19h
07/ 08/ 2021
22h
08/ 08/ 2021
01h
08/ 08/ 2021
04h
08/ 08/ 2021
07h
08/ 08/ 2021
10h
08/ 08/ 2021
13h
08/ 08/ 2021
16h
08/ 08/ 2021
19h
08/ 08/ 2021
22h
09/ 08/ 2021
01h
09/ 08/ 2021
04h
09/ 08/ 2021
07h
09/ 08/ 2021
10h
09/ 08/ 2021
13h
09/ 08/ 2021
16h
09/ 08/ 2021
19h
09/ 08/ 2021
22h
10/ 08/ 2021
01h
10/ 08/ 2021
04h
10/ 08/ 2021
07h
10/ 08/ 2021
10h
10/ 08/ 2021
13h
10/ 08/ 2021
16h
10/ 08/ 2021
19h
10/ 08/ 2021
22h
11/ 08/ 2021
01h
11/ 08/ 2021
04h
11/ 08/ 2021
07h
11/ 08/ 2021
10h
11/ 08/ 2021
13h
11/ 08/ 2021
16h
11/ 08/ 2021
19h
11/ 08/ 2021
22h
12/ 08/ 2021
01h
12/ 08/ 2021
04h
12/ 08/ 2021
07h
12/ 08/ 2021
10h
12/ 08/ 2021
13h
12/ 08/ 2021
16h
12/ 08/ 2021
19h
12/ 08/ 2021
22h
13/ 08/ 2021
01h
13/ 08/ 2021
04h
Thăng Bình Nhiệt độ (oC) 30 30.9 33.1 34.9 35.5 35.6 37 35.4 31.6 29.9 28.5 28.1 30.2 35.5 38.1 35.4 30.4 29 28.2 27.7 30 36.1 38.2 35.2 30.4 28.9 28.1 27.6 30 35.9 37.5 34.3 30.4 28.8 27.9 27.6 29.9 35.6 37.2 33.9 29.5 28.2 27.6 27.2 29.3 35.1 36.5 32.7 28.9 27.5 26.8 26.2 27.7 32.6 34.4 32.9 29.7 28.1 27.3 26.4
Lượng mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Độ ẩm (%) 61 53 47 43 41 41 36 41 60 63 66 69 60 44 37 51 70 72 73 70 62 45 38 55 69 75 79 73 63 46 42 55 69 76 81 74 65 50 43 60 78 82 84 79 70 52 45 67 80 84 89 84 80 64 50 60 72 76 81 78
Thời tiết
Điện Bàn Nhiệt độ (oC) 29.7 33.1 34.8 35.5 36.7 36.9 37.8 37.2 33.2 31.1 29.5 28.5 29.8 36 38.4 37.7 33.6 31.4 29.7 28.6 30 36.1 38.5 37.7 33.4 31.1 29.4 28.3 29.6 35.8 38.4 37.5 33.1 30.9 29.1 28 29.4 35.7 38.2 37.5 33.2 31 29.2 28.1 29.3 35.1 37.3 36.3 31.4 29.1 27.3 26 27.4 33.6 35.9 35.3 31.4 29.4 27.8 26.6
Lượng mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Độ ẩm (%) 61 57 53 49 49 48 46 58 73 67 67 66 62 47 45 61 76 75 71 69 63 49 48 59 75 77 77 72 64 53 51 62 75 78 80 74 67 55 53 64 76 80 82 75 67 57 56 65 78 83 87 84 81 66 51 64 78 80 83 79
Thời tiết